Management Team


 

Chairman: Sun Yan
Director, General Manager, Party Secretary: Zhou Lianbing
Director, Deputy General Manager, Party Committee Member: Yuan Wei
Management team members: Zhang Yuefang, Shan Ying, Shen Hua